Cantus Regelement

Artikel 1: Het presidium
De cantus wordt geleid door de band en senior zij staan in voor een gestructureerd en gezellig verloop van de middag. Volg elk commando van de band en senior op. 

Artikel 2: De corona
De corona wordt gevormd door de bezoekers.  Bezoekers houden zich aan de opgestelde tafelschikking. Zorg dat er steeds maar één iemand per tafel drank haalt. Verder is het verboden om de zitplaats te verlaten, met uitzondering van toiletbezoeken. Het is verboden om op de tafels en banken te staan. 

Artikel 3: Aanvang
De senior legt het cantusreglement uit voor aanvang van de cantus. De cantus begint officieel met het staand-zingen van het Wilhelmus.

Artikel 4: Zingen
De senior of band geeft aan welk lied gezongen wordt. Na afloop van het lied wordt de codex onmiddellijk gesloten. 

Artikel 5: Drinken
Er wordt alleen gedronken op teken van de senior. Aan het einde van een lied kan de senior of band een prosit inzetten. De corona drinkt met de senior of band mee. Bezoekers die met drank gooien worden zonder pardon van het terrein verwijderd.

Artikel 6: Sluiting
Na afloop van de cantus kunnen de hardplastic cups ingeleverd worden bij de aangegeven stands of bij Stichting Wensambulance Brabant als donatie. 

Artikel 7: Verwijdering
Tijdens de cantus geldt een zerotolerance beleid. Bezoekers die – in welke vorm dan ook – overlast veroorzaken (agressie, verplaatsen van meubilair, het gooien met drank, etc.), worden de toegang tot het terrein geweigerd dan wel van het terrein verwijderd.